jouw financiële investering


PARTICULIEREN*

  • Vrijblijvende kennismaking 20 minuten GRATIS
  • Eenmalig consult 1 uur zonder intake € 76,50
  • Losse coachsessie 1 1/2 uur € 118,00
  • Intake coachtraject (als je gebruik wilt maken van losse sessies) circa 2 uur  € 134,00

* de tarieven zijn inclusief voorbereiding en uitwerking

 

COACHTRAJECTEN

  • BUDGET: 6 sessies incl. intakegesprek € 757,00
  • BASIS: 8 sessies incl. intakegesprek € 992,00
  • STANDAARD: 10 sessies incl. intakegesprek € 1.197,00

Alle tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten. Je ontvang na elke coachsessie een factuur die je binnen 21 kalenderdagen dient te voldoen. Coachtrajecten kan je eventueel in 2 of 3 termijnen betalen. E-mails, telefoongesprekken en videobellen worden naar rato van tijdsbesteding berekent in relatie tot de 1 ½ uur van de coachsessie. Reiskosten: € 1,65 per kilometer (dat is incl. vergoeding van tijd).

 

BEDRIJVEN

 

Ik maak voor je bedrijf graag een vrijblijvende offerte op maat ten aanzien van coaching, preventief ziektebeleid of re-integratie. Dagdeeltarief voor presentatie, workshop, gesprekscoach of spreker op aanvraag.

WAAR HOOP IS IN HET HART

IS EEN GLIMLACH OP HET GEZICHT

vergoedingen


Coaching wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kiezen mensen er steeds vaker voor, omdat coaching snel toe te passen is (geen wachtlijsten) en het is praktijk gerichter dan consulten bij een psycholoog. Effecten zijn vaak snel merkbaar.

 

Voor een psycholoog heb je een doorverwijzing nodig naar aanleiding van een advies wat de praktijkondersteuner geeft aan je huisarts. Deze psychologische begeleiding heet tegenwoordig 'op generalistische basis' en heette vroeger de eerstelijnspsychologie. Pas bij een diagnose van een stoornis welke erkent wordt door de DSM-IV (kortweg diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) wordt een psycholoog vergoed vanuit je basisverzekering. Dit kost je wel je eigen risico.

 

Soms zijn er manieren waarop je toch een deel van de coaching- of trainingskosten vergoed zou kunnen krijgen.

                                                                   

Via je werkgever: vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject/coachprogramma als veel effectiever ervaren.

 

Via de arbo-dienst van je werkgever: bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met je bedrijfsarts.

 

Via de belastingdienst: wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

Via je PGB: mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

 

Via het UWV: als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kan met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je jouw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.